Корпоративно право

Ние сме една от правните кантори в България с най-голям опит в областта на корпоративното право, като наши клиенти са били някои от най-големите фирми, присъстващи на българския пазар. Широкото поле на експертиза ни позволява да отговорим на най-важните нужди на голям брой местни и чуждестранни инвеститори, които започват своя бизнес в България, както и да им предоставим всякакъв вид професионални услуги относно дългосрочните им пазарни дейности. В тази връзка, ние предлагаме различни корпоративни правни услуги.

Основаване и преструктуриране на дружества:

Предлагаме пълен диапазон правни услуги (съвет и редакция на всички необходими документи), свързани с основаване на дружества, тяхното учредяване, придобиване, преструктуриране и управление, включително:

 • Избиране на подходящата правна форма
 • Учредяване на дружества, клонове, представителства или съвместни дружества
 • Извършване на всички необходими регистрации пред компетентните власти
 • Получаване на необходими разрешителни
 • Дружествени преструктурирания
 • Получаване на клас инвеститор и свързаната с това правна помощ
 • Ликвидация
 • Услуги във връзка с производство по несъстоятелност.

Правна помощ и съвет за корпоративна дейност

Корпоративната ни работа често се съчетава с предоставянето на корпоративен правен съвет и помощ, така че да се осигури интегрирана услуга за клиента. Нашето правно съдействие включва, измежду други:

 • Действие като съветник по проблеми, свързани с корпоративно право
 • Провеждане на правни анализи по корпоративни въпроси
 • Съвет и пълна правна помощ за корпоративно преструктуриране
 • Корпоративна помощ при планиране на финансови транзакции
 • Действие като корпоративен секретар
 • Корпоративно управление, разпоредби на ръководството и фидуциарни задължения на директорите
 • Публично-частни партньорства.

Ние предлагаме пълна правна помощ относно публично-частни партньорства /концесия/ обществени поръчки. Услугите ни включват, измежду други, съвет и помощ при преговори относно структуриране на инвестиция; изготвяне на договори и свързани с проекта документи; всички правни услуги във връзка с извършване на транзакция.