Електронно трудово досие – дигитални решения за трудовите правоотношения

В този епизод говорим с представители на бизнеса, за да обсъдим, освен правните аспекти на дигитализацията на трудовите отношения, и гледната точка на специалистите по управление на човешки ресурси, както и въпроса за необходимите технологии.