Съпоставка между режима за докладване на нарушения в законодателството на Северна Македония и законодателството на ЕС

Съгласно македонския Закон за защита на лицата, сигнализиращи за нарушения (2015г.), защитеното подаване на сигнали може да се извършва под формата на вътрешно подаване на сигнали, външно подаване на сигнали или публично оповестяване на сигнали. Подаването през всеки от трите канала може да е анонимно или поверително, следва да е добросъвестно , както и да е основано на разумно предположение, че към момента на подаването на сигнала, информацията за евентуалното нарушение , е вярна.