Нова стъпка към по-икономически основан подход в прилагането на политиката за конкуренция на ЕС след решението по делото Unilever Италия

На 31 октомври 2017 г. Органът за защита на конкуренцията и пазара на Италия наложи глоба в размер на 60 668 580 евро на Unilever (Италия) за злоупотреба с господстващото си положение на пазара, на който се предлагат индивидуално опаковани сладоледи, предназначени за консумация навън.