Енергиен преход с ВЕИ, батерии и ESG подръка

Българското правителство внесе поредни корекции в Националния план за възстановяване и устойчивост. С плана за възстановяване България цели да постигне едновременно енергийна независимост и сигурност, заетост и екоефект.