„Цветкова, Бебов и съдружници“ консултирахапродавачите на „Транзакт Юръп Холдингс“, придобито от GreenBox POS.

12.04.2022

„Цветкова, Бебов и съдружници“ консултираха продавачите на „Транзакт Юръп Холдингс“

Тази сделка с приблизителна стойност от 28 милиона щатски долара приключи успешно в началото на м. април 2022 г. след получаване на необходимите разрешения и одобрения от Българска народна банка и Комисията за защита на конкуренцията и след изпълнение на редица други предварителни условия във връзка с приключване на сделката.

„Транзакт Юръп“ ЕАД е дружество за електронни пари с глобален бизнес, лицензирано от Българската народна банка. То е част от групата на „Транзакт Юръп Холдингс“. Купувачът по сделката – GreenBox POS – е водеща американска ФинТек компания, чиито акции се търгуват на NASDAQ.

Джеймс Бергман, досегашен управител и съдружник в групата на „Транзакт Юръп“ коментира: „През последните няколко месеца, ние видяхме дълбочината и обхвата на възможности, които GreenBox добавя към Транзакт Юръп по отношение на създаване на нови търговски партньорства и достигане до повече търговци. Тези значителни нови обеми на бизнес и отлични маржове ясно показват колко успешни ще бъдат GreenBox като нови собственици. Пожелаваме им успех.“

„Придобиването е изключителен триумф за нас, представляващ най-значителният актив на GreenBox към днешна дата, който ни позволява да продължим напред като важен играч на европейския и глобалния пазар“, каза Бен Еррез – Председател на GreenBox POS.

Екипът на „Цветкова, Бебов и съдружници“, работил по сделката, включваше Николай Бебов и Мария Карачолова. Елеонора Матеина, Анастасия Грунова и Мартина Димитрова също взеха участие във важни фази на подготовка на сделката. Джеймс Бергман отбелязва: „Николай и Мария бяха на разположение по всяко време, често и до късно през нощта. Централата на Купувача се намира на западното крайбрежие на САЩ, което означава 10 часа разлика със София, но екипът на „Цветкова, Бебов и съдружници“ беше винаги на разположение и предоставяше отлични съвети през цялото време. Сред ключовите моменти, които допринесоха за успешното приключване на сделката, бяха наборът от умения, знанията и насоките, давани от екипа на „Цветкова, Бебов и съдружници.“