Филип Кьосев

Мениджър, Адвокат

Част от практиката по фармацевтично право, интелектуална собственост и процесуално право в Евършедс Съдърланд в България

Филип е мениджър в Евършедс Съдърланд в България и член на практиките по фармацевтично право, интелектуална собственост и процесуално право.

Филип Кьосев

Биография

Като мениджър в Евършедс Съдърланд в България, Филип е вписан като адвокат от 2015г. и съдейства на нашите клиенти в съдебните спорове, и относно фармацевтичното право, правото на медицинските изделия, храните и хранителните добавки, интелектуална собственост, търговски и регулаторни въпроси.

Филип може да Ви съдейства във връзка с цялата гама от извънсъдебни спорове и съдебни процедури, които биха могли да засегнат Вашето дружество в България. Това включва преговори с контрагенти, изпращане на покани и изготвяне на извънсъдебни споразумения. Ако тези усилия се окажат напразни, Филип може да представлява Вашето дружество по граждански и търговски дела пред български държавни и арбитражни съдилища. Филип има опит и в представителството на страните по сложни производства по несъстоятелност в България. Филип може да Ви помогне при съставяне на жалби и съдебно представителство срещу административни актове и наказателни постановления, издадени от български административни органи.

Филип има богат опит в областта на правото, уреждащо медицинските продукти, медицинските изделия и законодателството в областта на здравеопазването като цяло, храните и хранителните добавки. Неговото портфолио от клиенти в тази област включва голям брой мултинационални корпорации, включително притежатели на разрешения за търговия и производители на лекарствени продукти и медицински изделия, търговци на едро с лекарствени продукти и медицински изделия, хранителни добавки и ветеринарни продукти и производители на храни за домашни любимци; компании за бързооборотни стоки и организации с нестопанска цел в областта на здравеопазването. Филип може да защитава Вашите интереси пред административни органи, съдилища и съсловни организации по отношение на регулирането на цените на лекарствата, организиране на клинични изпитвания, реимбурсация, одобрение на рекламни материали, оценка на съответствието с етичните кодекси на индустрията, както и изпълнението на други регулаторни задължения.

В областта на правото на интелектуална собственост той може да Ви съдейства по въпроси, свързани със защитата на правата на интелектуална собственост, включително в отношенията Ви с Вашите служители и контрагенти. Освен това, Филип може да Ви помогне при регистрации на търговски марки, опозиции и отмяна, подновяване на регистрации, договаряне и изготвяне на лицензионни споразумения, както и съдебни и извънсъдебни спорове относно нарушения на правото на интелектуална собственост.

Филип е допринесъл за Компендиума на Multilaw за принципите за изпълнение на чуждестранни съдебни решения по света, съставяйки разделите, касаещи България, относно основните принципи на изпълнение на чуждестранни съдебни решения и за налагане на обезпечителни мерки.

В свободното си време обича да пътува, да пише, да чете книги и да гледа филми.

Професионална дейност

  • Филип е член на Софийска адвокатска колегия от 2015 г.

Награди

  • отличен като ключов адвокат за практиката на Евършедс Съдърланд България по фармацевтично и хранително право в класацията на Legal 500 за EMEA (Европа, Близък изток и Африка) за 2022 г.

Публикации