Светлин Кръстанов

Външен сътрудник

Данъчен консултант

Светлин е данъчен консултант и лектор с дългогодишен опит в България и други страни.

Светлин Кръстанов

Биография

Светлин Кръстанов е данъчен консултант с повече от 14 години опит, включително 10 години в две от фирмите от „Голямата четворка“. Консултирал е по данъчни въпроси мултинационални и местни компании от различни индустрии. Ръководил е множество проекти в областта на прякото и косвеното данъчно облагане, включително по въпроси за акцизи, мита и продуктови такси. Работил е по различни проекти, свързани с въвеждането на ДДС законодателството на ЕС в България и Хърватия. Също така Светлин е консултирал клиенти и е провел редица обучения, свързани с въвеждането на ДДС и акцизи в страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив.

Бил е лектор на различни данъчни обучения в различни страни по света. Заедно с колегите си е разработвал програми и е изнасял лекции в летни данъчни академии за студенти. През 2017 г. Светлин основава собствено дружество, което управлява няколко онлайн академии, предоставящи данъчни курсове на обучаващи се от цял свят.

Светлин е автор на множество публикации за данъчното облагане в реномирани международни списания и местни медии. Съавтор е на книга, посветена на данъчното облагане на неправителствените организации и е участвал в различни публикации на Световната банка и Европейската комисия. Също така е изготвял различни предложения за промени в данъчното законодателство.

Светлин е доктор по икономика със защитена дисертация в областта на данъчната политика. Притежава диплома по международно данъчно облагане (Advanced Diploma in International Taxation – ADIT) от Института по данъчно облагане на Великобритания (Chartered Institute of Taxation), а също така е специалист по управление на проекти (PMP), сертифициран от Института за управление на проекти, САЩ.

В свободното си време се занимава с различни спортове и фотография.

Презентации

През кариерата си Светлин е презентирал стотици пъти на различни обучения, клиентски и браншови конференции и събития по целия свят.