Регламентът за оценка на здравните технологии

29.04.2022

Елеонора Матеина и Филип Кьосев – адвокати с експертиза във фармацевтичното право.

Настоящ режим на оценката на здравните технологии и новите моменти след влизане в сила на Регламента.
Какъв ще е ефектът върху бизнеса?
Положителна ли е предвидената централизация на процеса по ОЗТ?

Можете да прочетете повече информация за Регламента за оценка на здравните технологии в статията на сайта на „Цветкова, Бебов и съдружници“: Новата правна уредба на оценката на здравните технологии в Европейския съюз