Радослав Съботинов

Външен сътрудник

Част от групата по финансово право

Радослав има опит в областта на банковото и финансово право, с фокус върху сделки за сливания и поглъщания, деривати, брокерски и попечителски услуги.

Радослав Съботинов

Биография

Като юрист с експертиза в областта на финансовите пазари, Радослав има опит, придобит в множество сделки и преговори по ISDA MA, VM CSA, GMRA, GMSLA. Участвал е по проекти, имащи за цел анализиране, включване и прилагане на регулаторни изисквания в съществуваща документация, включително изисквания по MIFID II, UCITC IV, CSDR и CRD II.

Радослав е бил участник в работен проект за внедряване на платформа, използваща изкуствен интелект AI, за нуждите на правните отдели във водеща банкова група, разработвана в сътрудничество с водещи международни ИТ компании.

Професионална дейност

Радослав е бил част от екипа, работил по създаването на нетиращото законодателство в България