Проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения

08.06.2022

Елеонора Матеина – адвокат с експертиза в правото на конкуренцията и регулациите и Рашко Стоянов – правен консултант с експертиза в правото на финансовите услуги.

  • Какво представлява Директива (ЕС) 2019/1937, която законът транспонира и какви са целите й?
  • Кои са задължените субекти и какво следва да предприемат, за да отговорят на изискванията на закона?
  • Какво ще е приложното поле на бъдещия закон и кои сектори от икономиката ще засегне?
  • По какъв начин ще могат да се подават сигнали за нарушения, както и кои лица ще могат да получат защита и при какви условия?
  • Защо законът е важен за бизнеса?

Можете да прочетете повече информация в статията на сайта на „Цветкова, Бебов и съдружници“: България е една крачка по-близо до транспонирането на Директивата относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза