Правото на конкуренцията и новият регламент за групово освобождаване

15.07.2022

Елеонора Матеина- адвокат с експертиза в правото на конкуренция, ценова политика, забранени вертикални споразумения, фармацевтично право и Анастасия Грунова, адвокат с експертиза в корпоративно право, търговски сделки, конкурентно право и регулации.

Как бизнесът да структурира вертикалните си споразумения?

Какво налага приемането на новия регламент?

Какво се променя в приложното поле на регламента?

Какви са промените в твърдите и изключените ограничения на регламента?

Кои са новите моменти по отношение на онлайн продажбите и онлайн рекламата?