Петър Иванов

Старши правен консултант

Част от практиката по финансово право в България

Петър е старши юрист в групата по финансово право в България, с широк опит в регулациите във финансовия сектор и сделките на дълговите и дяловите капиталови пазари, който Ви съветва в постоянно променяща се среда.

Петър Иванов

Биография

Петър е старши правен консултант, част от практиката по Финансови услуги на Eversheds Sutherland в България.

Той се присъедини към кантората през 2017 г. и играе важна роля в проектите на кантората в сферата на банковото, финансовото и правото на капиталовите пазари в България, като предоставя транзакционна подкрепа и правни становища по редица регулаторни въпроси.

С регулаторен опит, обхващащ цялата сфера на финансовите услуги, Петър съветва клиенти от финансовия сектор, включително някои от най-големите български банки, инвестиционни посредници и управляващи дружества, по въпроси, като регулаторен капитал, възстановяване и преструктуриране, пруденциална консолидация, правила за извършване на бизнес, превенция на пазарни злоупотреби, възнаграждение на ръководния персонал, както и структурирането на фондове, банкови и инвестиционни продукти.

Петър редовно изготвя правни становища до големи местни и международни банки на теми, включващи валидността и изпълнението на стандартна договорна документация за сключване на деривати и репо сделки, както и сложни структури от обезпечения.

Той също така играе важна роля в транзакционната работа на [кантората]. Петър е съветвал клиенти в някои от най-значимите сделки на дълговия и дяловия капиталов пазар в България през последните години и консултира кредитори и кредитополучатели в международни финансирания. Той редовно участва в сделки за преобразувания и придобивания във финансовия сектор, както и в инвестиции с частен и рисков капитал.

Извън работата с клиенти, Петър редовно е говорител на семинари и обучения, както и пише за редица престижни издания, в т.ч. за годишното проучване Hypostat на Европейската ипотечна федерация. Той е автор на публикации на английски, немски и български език.

Петър активно участва в различни законодателни инициативи в сферата на финансовото право, като е участвал в проекти за изготвяне на законодателни промени, както в рамките на проекти, така и pro bono.

Преди да се присъедини към [кантората], той е работил като студент-асистент в Университет Лудвиг Максимилиан, Мюнхен, където е работил по академични проекти в сферата на white collar crime, водил е упражнение по наказателно право и е публикувал първата си академична работа.

Петър е амбициран да помага за развитието на капиталовия пазар в България. В свободното си време обича да пътува и да готви.

Награди

  • отличен като rising star за България в класациите за банки и финанси на IFLR1000 през 2021 г. и 2022 г.
  • отличен като associate to watch за България в класацията за банки и финанси на Chambers & Partners през 2022 г.
  • член на практиката на кантората в България за банки и финанси, класирана в Tier 1 от IFLR1000
  • член на практиката на кантората в България за банки и финанси, класирана в Tier 1 от Legal 500
  • член на практиката на кантората в България за банки и финанси, класирана в Band 2 от Chambers & Partners

Презентации

Петър редовно участва като говорител на семинари, обучения и други фирмени събития.

Той също така е водил студентско упражнение по наказателно право в Университет Лудвиг Максимилиан, Мюнхен.