Мирела Христова

Старши правен консултант, Адвокат

Част от екипите по дружествено право, М&A (сливания и придобивания) и енергийно право

Мирела е старши правен консултант/адвокат с богат опит в сферата на дружественото право и сливания и придобивания (M&A), като също така специализира в областта на енергийно право и ESG.

Мирела Христова

Биография

Мирела е адвокат със седем години опит в областта на дружественото право и M&A. Тя успешно е участвала и ръководила сделки, предоставяйки правни услуги на клиенти в областта на IT, енергетика, маркетинг и финансови услуги. Тя участва в изготвянето на правни доклади (due diligence reports), договаря споразумения и осигурява съответствие с регулаторните рамки.

Мирела взима участие в преобразувания на дружества, както и в множество корпоративни преструктурирания. Тя отговаря за преговорите и изготвянето на споразумения за конфиденциалност, различни споразумения между съдружници и акционери, договори за продажба, както и разнородни търговски договори.

Тя има магистърска степен по специалността „Енергийни пазари и услуги“ и има изявен интерес по темите за втечнен природен газ (LNG), възобновяема енергия и ESG.

Професионална дейност

  • Член на Софийска адвокатска колегия
  • Мирела е участвала в състезанието по международно публично право Phillip C. Jessup и е била треньор на отбора на СУ „Св. Климент Охридски“ на Telders International Law Moot Court Competition. Към настоящия момент взима участие като съдия в националните кръгове на състезанието Phillip C. Jessup.