Мартина Димитрова

Старши правен консултант, Адвокат

Част от екипите по дружественото право, защитата на лични данни, трудово право и търговско право

Мартина е  старши юрист в Eversheds Sutherland в България с основни сфери на компетентност в областта на дружественото право, защитата на лични данни, в трудовото право и търговското право, като наскоро взе участие в първото българско Quasi SPAC IPO.

Мартина Димитрова

Биография

Мартина е активно ангажирана с прилагането на изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и изготвянето на съответната документация в дружества от различни сектори, включително дружества в банковия сектор, сектора на газоснабдяването, във фармацевтичната и тютюневата индустрия.

В областта на трудовото право Мартина консултира местни и международни дружества по редица въпроси, свързани с трудовото право, включително (i) трудови договори, правила, заповеди и др.; (ii) трансфер на служители и масови уволнения; (iii) подготовка на документи за прекратяване на трудови договори; (iv) право на служители от трети страни да работят в България; (v) трудови спорове. Тя също така е участвала в обширни дю дилиджънс доклади по въпроси, свързани с трудовото право.

Мартина се е занимава и с много други въпроси от търговски и корпоративен характер, включително учредяване на дружества, ликвидация на дружества, прехвърляне на акции и на търговски предприятия, изготвяне на дю дилиджънс доклади и др. Мартина има опит и в областта на преобразуванията на търговски дружества.

В свободното си време обича да пътува, занимава се с планинско бягане и планинско колоездене.

Професионална дейност

  • Член на Софийска адвокатска колегия, 2020 г.

Мартина е участвала в различни правни международни състезания: през 2016 г. в състезанието по международен търговски арбитраж “Уилям С. Вис” във Виена; през 2015г. в състезанието по международно публично право „Телдърс“ в Хага.

Публикации