Константин Младенов

Правен консултант, Адвокат

Част от практиките по корпоративно право, търговските сделки, финтех и потребителското право

Константин е опитен адвокат в Eversheds Sutherland в България. Той съветва клиенти   в областта на корпоративното право, търговските сделки, финтех правото, потребителското право и регулациите, отнасящи се до информационните технологии.

Константин Младенов

Биография

Константин предоставя услуги в областта на корпоративното право, преглед на договори, общи условия, политики на дружества, както и друга бизнес документация. Оказва съдействие при изготвянето и анализа на договори с различна сложност. Участва в изготвянето на правни анализи на дружества от различни пазарни сектори в контекста на предстоящи сделки по сливания и придобивания.

Константин също така предоставя правни становища и съдейства по регулаторни въпроси на клиенти за постигането на съответствие на тяхната дейност с българското право и правото на Европейския съюз. По-конкретно, регулациите, към които Константин се фокусира, са в областта на  финтех, платежните услуги, информационни технологии и т.н.

В свободното си време Константин обича да пътува, да упражнява чужди езици, да спортува баскетбол и да играе на настолните игри.

Професионална дейност

Константин е член на Софийската адвокатска колегия от 2020 г.

Публикации