Елеонора Матеина

Мениджър, адвокат

Оглавява практики по право на конкуренцията и фармацевтично право

Елеонора има опит в консултирането по сложни въпроси от правото на конкуренция като злоупотреба с господстващо положение, ценова политика, забранени вертикални споразумения и др.

Като мениджър в Eversheds Sutherland в България, Елеонора консултира водещи световни фармацевтични компании за дейността им в влизане на пазара на нови INN, договаряне на цени и отстъпки и др.

Нейният опит включва и процесуално представителство пред всички съдилища в България.

Елеонора Матеина

Биография

Основният фокус на Елеонора са регулациите и законодателството в областта на конкуренцията. Тя има повече от 10 години опит във фармацевтичното право.

Нейната работа включва предоставяне на съвети за провеждане на клинични изпитвания в България, влизане на пазара на нови INN, договаряне на цените и отстъпки със здравната каса в България, преглед на споразумения за отстъпки и дистрибуция на фармацевтични продукти и медицински изделия.

Елеонора има опит в рекламата на лекарства, комуникацията с лечебни заведения и медицински специалисти, реализиране на диагностични програми, пациентски програми и програми за компенсиране на разликата в процента на реимбурсация на лекарствените продукти.

Вторичният регулаторен фокус на Елеонора е върху регулациите в сферата на  тютюна и храните. През последните 7 години работата й включва одобрения на всички рекламни материали и опаковки на една от трите водещи компании в тютюневия сектор, както и на една от трите водещи компании в бързооборотните стоки.

Като ръководител на отдела по право на конкуренцията, тя дава съвети относно разрешения за сливане, вертикални споразумения, паралелна търговия с фармацевтични продукти и други стоки, RPM, фиксиране на цени и др. Работата на Елеонора включва и нелоялни търговски и потребителски практики.

Елеонора представлява всички свои клиенти пред всички съдилища в България. Тя има опит както във вътрешен, така и в международен търговски арбитраж. Елеонора е член на екипа, представляващ инвеститор в ICSID иска му срещу Република България. Тя представлява клиенти в търговски спорове и частни искове за вреди.

В свободното си време обича да чете исторически и политически книги, да гледа документални филми, да играе тенис и да кара ски.

Професионална дейност

  • Член на САК от 2015

Елеонора е член на Young-OGEMID, Българската асоциация за международни състезания по право и участва активно в подготовката на български отбори за Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

Елеонора също е член на IBA и IBA комитета по фармацевтично право и комитета на младите адвокати. Елеонора е национален представител на България в IBA комитета на младите адвокати.

Елеонора редовно публикува за български и международни издания по водещи теми в областта на конкуренцията и арбитража като Kluwer Competition, Kluwer Arbitration и e-Concurrence. Елеонора е официален докладчик за България за Oxford Competition Law. Тя е един от пионерите в записването на правни подкасти в България.

Награди

  • изгряваща звезда във фармацевтичното право за 2020, 2021 и 2022, Legal500

Публикации