Дигитализация на трудовите правоотношения

EVERSHEDS SUTHERLAND 
29 юни 2022

С нарастващото използване на всякакви средства за работа от разстояние се увеличава и необходимостта работодатели и служители да общуват дистанционно. Мнозина биха казали, че това вече е факт и ежедневните трудовоправни въпроси лесно могат да бъдат разрешени с изпращането на имейл или запис в използваната от компанията електронна система за управление на човешките ресурси.  Независимо от това въпросът, който стои, е допустим ли е този начин на комуникация съгласно нормите на българското трудово законодателство и дали би бил признат от българските съдилища в случай на спор.

Повече можете да прочетете тук /статията е публикувана в CEE Legal Matters на английски език/: https://ceelegalmatters.com/briefings/20374-digitalization-of-the-employer-employee-relationships-in-bulgaria